comment-12

Wat een super leuk kamertje.
Mag ik vragen waar de gouden mobiel vandaan komt?